Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn Lịch sử đợt 3 liên trường THPT – Nghệ An.

Câu 1. Năm 1940, lực lượng nào sau đây vượt biên giới Việt-Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam? A. Phát xít Nhật. B. Đế quốc Mĩ. C. Trung Hoa Dân quốc. D. Khơme đỏ. Câu 2. Năm 1947, Mĩ thông qua “Kế hoạch Mácsan” để viện trợ cho các nước ở khu vực nào sau đây phục hồi kinh tế? A. Bắc Phi. B. Tây Âu. C. Nam Phi. D. Đông Nam Á. Câu 3. Tháng 2-1945, Hội nghị Ianta thông qua quyết định nào sau đây? A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. B. Thành lập Tổ chức Bắc Đại Tây Dương. C. Xóa bỏ chế độ độc tài thân Mĩ ở Cuba. D. Xóa bỏ chế độ Apácthai ở Nam Phi.
Câu 4. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây? A. Chinh phục vũ trụ. B. Tự động hóa. C. Điện hạt nhân. D. Đồn điền cao su. Câu 5. Giai đoạn 1945-1950, nhân dân Ấn Độ thực hiện nhiệm vụ nào sau đây? A. Tiêu diệt phát xít Đức. B. Chống Mĩ xâm lược. C. Kế tục địa vị Liên Xô. D. Giải phóng dân tộc. Câu 6. Ở Việt Nam, phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX chống lại kẻ thù nào sau đây? A. Phát xít Nhật. B. Thực dân Pháp. C. Đế quốc Mĩ. D. Thực dân Anh.
Câu 7. Từ năm 1954-1970, quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, trung lập? A. Angiêri. B. Campuchia. C. Nhật Bản. D. Môdămbích. Câu 8. Sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Ngân hàng thế giới (WB)…là biểu hiện của A. xu thế đối đầu Đông – Tây. B. xu thế toàn cầu hóa. C. sự thiết lập trật tự hai cực Ianta. D. chiến tranh ly khai. Câu 9. Giai đoạn 1973-1991, ở Tây Âu diễn ra sự kiện nào sau đây? A. Chế độ Apácthai sụp đổ. B. Nước Đức tái thống nhất. C. Pháp kí Hiệp định Giơnevơ. D. Thành lập Liên hợp quốc.
Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế của Liên Xô có biểu hiện nào sau đây? A. Trở thành chủ nợ số 1 thế giới. B. Thu lợi nhuận lớn từ chiến tranh. C. Chịu tổn thất nặng nề. D. Phát triển thần kì. Câu 11. Giai đoạn 1965-1968, ở miền Nam Việt Nam diễn ra phong trào A. đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu. B. Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt. C. Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói. D. tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Câu 12. Trong những năm 80-90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây ở châu Á trở thành siêu cường tài chính số một thế giới? A. Anh. B. Pháp. C. Nhật Bản. D. Mĩ. Câu 13. Mở đầu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là chiến dịch A. Tây Nguyên. B. Điện Biên Phủ. C. Việt Bắc thu-đông. D. Hồ Chí Minh. Câu 14. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây.

[ads]