Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử lần 2 liên trường THPT – Nghệ An

Tranh thủ quãng thời gian nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật (ngày 20-21 tháng 04 năm 2019), một số trường THPT thuộc sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã cùng nhau phối hợp tổ chức một kỳ thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử dành cho học sinh lớp 12, kỳ thi là cơ hội để các em được tự kiểm tra lại các kiến thức Lịch sử 10, Lịch sử 11 và Lịch sử 12 mà các em đã ôn luyện trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019.

Theo nhận định của THI247.com, đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử lần 2 liên trường THPT – Nghệ An là khá khó, đề thi có nhiều câu hỏi Lịch sử ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, đây cũng là chủ ý của các trường khi muốn học sinh của mình được tiếp xúc với nhiều dạng bài Lịch sử khó, trong một kỳ thi thử mà điểm số không quá quan trọng. Các em có thể tham khảo đáp án các mã đề Lịch sử mà THI247.com đã đính kèm bên dưới.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử lần 2 liên trường THPT – Nghệ An:
+ Nhờ cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, từ năm 1995 Ấn Độ trở thành:
A. nước đạt nhiều thành tựu về nông nghiệp và công nghiệp. B. nước đứng hàng thứ 10 trong những nước sản xuất công nghiệp lớn nhất thế giới.
C. nước tự túc được lương thực. D. nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 3 trên thế giới.
+ Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?
A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.
B. Trật tự hai cực Ianta bị xói mòn do sự ra đời của các quốc gia độc lập.
C. Từ những nước thuộc địa, hơn 100 quốc gia đã giành được độc lập.
D. Sau khi giành độc lập, các quốc gia đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.
+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười ở nước Nga năm 1917 và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam năm 1945 khẳng định:
A. vai trò nòng cốt của mặt trận dân tộc thống nhất. B. sức mạnh, khả năng lãnh đạo cách mạng của giai cấp nông dân.
C. sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế. D. vai trò lãnh đạo to lớn của chính Đảng vô sản.
Tải tài liệu