Đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh đang học lớp 12 nội dung đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An, giúp các em có tư liệu tham khảo, ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019.

Như chúng ta đều biết, tỉnh Nghệ An vốn nổi tiếng là vùng đất hiếu học, có tỉ lệ đỗ đạt cao trong các kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh Cao đẳng – Đại học. Đề thi thử THPTQG môn Lịch sử các năm trước của các trường THPT tại tỉnh Nghệ An được đánh giá là hay, bám sát đề thi THPTQG môn Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đó, việc tham khảo đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An là rất cần thiết, các em không nên bỏ qua.

THI247.com giới thiệu sơ lược về đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An để các em nắm sơ qua về hình thức và cấu trúc đề thi: Đề thi thử Lịch sử 2019 có mã 301 (trong tổng số 24 mã đề), đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài thi, cấu trúc đề bám sát đề minh họa Lịch sử 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có đáp án các mã đề.

Đây chỉ mới là kỳ thi thử Lịch sử đầu tiên của nhóm một số trường THPT tại tỉnh Nghệ An trong năm học 2018 – 2019, và chắc chắn sẽ còn những lần thi tiếp theo, các em hãy theo dõi THI247.com thường xuyên để không bỏ lỡ những đề thi thử Lịch sử chất lượng nhé.

Trích dẫn đề thi thử Lịch sử THPTQG 2019 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An:
+ Mục tiêu của phong trào Cần vương là?
A. đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập thể chế cộng hòa.
B. lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, thiết lập nền quân chủ lập hiến.
D. đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến.
+ Chiến tranh lạnh kết thúc đã dẫn tới sự thay đổi lớn nhất trong quan hệ quốc tế là gì?
A. Phong trào đòi tự do, dân chủ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới phát triển mạnh mẽ.
B. Mĩ, Liên Xô chuyển từ đối đầu sang đối thoại, ký các Hiệp định về hạn chế vũ khí tiến công chiến lược.
C. Xung đột, nội chiến, tranh chấp vẫn diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới.
D. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới hình thành theo xu hướng “đa cực”.
+ Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
A. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
B. Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản.
C. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng.
D. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan