Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng Anh sở GD&ĐT Cà Mau

Dựa trên ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã biên soạn và tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng Anh sở GD&ĐT Cà Mau.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng Anh sở GD&ĐT Cà Mau:
+ The second teaching method was less practical than the first one.
A. The first teaching method was less practical than the second one.
B. The second teaching method was not as practical as the first one.
C. The first teaching method was not as practical as the second one.
D. The second teaching method was more practical than the first one.
+ I finished my project. Then I left for a two-week holiday.
A. Right after I had returned from my two-week holiday, I finished my project.
B. Not until I had had a two-week holiday did I finish my project.
C. Scarcely had I left for a two-week holiday when I finished my project.
D. No sooner had I finished my project than I left for a two-week holiday.
+ According to the passage, which of the following statements about Couran Cove Resort is NOT true?
A. Tourists must use a means of water transportation to reach the Resort.
B. Tourists can buy mosquito repellant on the island if they forget to bring it.
C. The accommodation and the equipment in the resort are modern.
D. It is environmentally friendly, serene and offers amenities of a unique nature.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan