Lý thuyết cơ bản Hóa học 12 – Nguyễn Dương Tùng

Tên tài liệu: Lý thuyết cơ bản Hóa học 12
Tác giả: Nguyễn Thanh Dương Tùng (Trường THPT PHẠM THÀNH TRUNG)
Nội dung chính: Lý thuyết cơ bản Hóa học 12 và bài tập trắc nghiệm, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Năm phát hành: 2017
Số trang: 95
Giới thiệu sơ lược: Tài liệu tóm tắt lý thuyết và tuyển tập các bài tập trắc nghiệm về lý thuyết Hóa học 12
+ CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT
+ CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT
+ CHƯƠNG 3. AMIN – AMINO AXIT
+ CHƯƠNG 4. POLIME
+ CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
+ CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM
+ CHƯƠNG 7. SẮT – CROM
+ CHƯƠNG 8. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG