Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm quang hợp

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết trọng tâm và các dạng bài tập trắc nghiệm quang hợp trong chương trình Sinh học lớp 10.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Phát biểu được khái niệm quang hợp.
+ Viết được phương trình tổng quát của quá trình quang hợp.
+ Trình bày được nơi xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm, phương trình tổng quát của từng pha trong quá trình quang hợp.
+ Nêu được vai trò của quá trình quang hợp.
Kĩ năng:
+ Rèn luyện kĩ năng phân tích tranh hình, sơ đồ: quá trình quang hợp, các pha của quá trình quang hợp.
+ Rèn kĩ năng quan sát, mô tả qua việc quan sát quá trình quang hợp.
+ Rèn kĩ năng đọc sách, xử lí thông tin qua việc đọc SGK và phân tích các kênh chữ.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Khái niệm quang hợp.
1.1. Khái niệm Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp: CO2 + H2O + ánh sáng mặt trời → (CH2O) + O2. Hình 13.1: Quá trình quang hợp ở thực vật 1.2. Các sắc tố quang hợp Có 3 nhóm chính: Clorophyl (chất diệp lục) có vai trò hấp thu quang năng. Carôtenôit. Phicôbilin.
2. Các pha của quá trình quang hợp.
2.1. Pha sáng Diễn ra tại màng tilacôit. Diễn biến: + Biến đổi quang lí: diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng trở thành dạng kích động điện tử. + Biến đổi quang hoá: diệp lục trở thành dạng kích động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực hiện quá trình quang phân li nước H2O → 2 1 2H O 2e 2 Sơ đồ tóm tắt: sac to OH H O NADP P NADPH ATP. Hình 13.2: Hai pha của quá trình quang hợp 2.2. Pha tối Diễn ra trong chất nền của diệp lục. Diễn biến: + Là quá trình cố định CO2, CO2 bị khử thành cacbohiđrat. + Cố định CO2 theo chu trình C3 gồm nhiều phản ứng hoá học xúc tác bởi các enzim trong chất nền của diệp lục. Quá trình này sử dụng ATP, NADPH từ pha sáng; sản phẩm cố định đầu tiên là hợp chất 3C. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

[ads]