Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề tán sắc ánh sáng

Tài liệu Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề tán sắc ánh sáng được trích từ cuốn sách Phương Pháp Học Nhanh A – Z Vật Lý THPT Quốc Gia của tác giả Phạm Hồng Vương.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu khác nhau khi đi qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt. 2. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng chỉ có một màu nhất định, có bước sóng nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc v f truyền trong chân không * Chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng. Trong cùng một môi trường: nđỏ < n < ntím * Khi truyền qua các môi trường trong suốt khác nhau vận tốc của ánh sáng thay đổi, bước sóng của ánh sáng thay đổi còn tần số của ánh sáng thì không thay đổi nên màu sắc không đổi.
3. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Bước sóng của ánh sáng trắng. 4. Cầu vồng là kết quả của sự tán sắc ánh sáng mặt trời chiếu qua các giọt nước mưa.
Dạng 1: TÁN SẮC QUA LĂNG KÍNH – PHẢN XẠ TOÀN PHẦN.
– Khi chùm ánh sáng trắng hẹp từ không khí đi vào môi trường có chiết suất n thì: rđỏ > r > rtím. – Khi chùm ánh sáng trắng hẹp từ môi trường có chiết suất n ra không khí thì: igh đỏ > igh > igh tím Có 3 trường hợp có thể xảy ra: + Khi i < igh tím: tất cả các tia đều ló ra ngoài không khí với rđỏ < r < rtím. + Khi i > igh đỏ: tất cả các tia đều phản xạ toàn phần tại mặt phân cách, chùm tia phản xạ cũng là chùm ánh sáng trắng. + Khi i = igh lục: tia lục sẽ đi sát mặt phân cách Các tia ló ra ngoài không khí là: đỏ, cam, vàng Các tia phản xạ toàn phần: lam, chàm, tím – Tính bề rộng quang phổ quan sát được trên màn khi A nhỏ (với L = OH: là khoảng cách từ lăng kính đến màn).
Dạng 2: TÁN SẮC QUA THẤU KÍNH – LƯỠNG CHẤT PHẲNG.
* Công thức tính tiêu cự của thấu kính: Tính khoảng cách của tiêu điểm tia đỏ và tia tím: * Bể nước có chiều sâu h: Tính độ dài của dải quang phổ ở dưới đáy bể: * Bản mỏng song song có bề dày e: Tính khoảng cách giữa hai tia đỏ và tím ló ra khỏi bản.
II. BÀI TẬP

[ads]