Sách bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân Trời Sáng Tạo).

Mục lục Sách bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Chân Trời Sáng Tạo):
Hướng dẫn sử dụng sách.
Chủ đề 1 Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới.
Chủ đề 2 Chăm sóc cuộc sống cá nhân.
Chủ đề 3 Xây dựng tình bạn, tình thầy trò.
Chủ đề 4 Nuôi dưỡng quan hệ gia đình.
Chủ đề 5 Kiểm soát chi tiêu.
Chủ đề 6 Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện.
Chủ đề 7 Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam.
Chủ đề 8 Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Chủ đề 9 Tôn trọng người lao động.

[ads]