Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa lí) (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa lí) (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SBT Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa lí) (Chân Trời Sáng Tạo).

Mục lục Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa lí) (Chân Trời Sáng Tạo):
LỜI NÓI ĐẦU.
CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ – PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.
Bài 1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến và toạ độ địa lí.
Bài 2. Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng.
Bài 3. Tìm đường đi trên bản đồ.
Bài 4. Lược đồ trí nhớ.
CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI.
Bài 5. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất.
Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả.
Bài 7. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả.
Bài 8. Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế.
CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT.
Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa.
Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.
Bài 11. Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
Bài 12. Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.
Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất.
Bài 14. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bài 15. Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.
CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT.
Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà.
Bài 17. Sông và hồ.
Bài 18. Biển và đại dương.
CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT.
Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình.
Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới.
Bài 21. Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và
tham quan địa phương.
CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN.
Bài 22. Dân số và phân bố dân cư.
Bài 23. Con người và thiên nhiên.
Bài 24. Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên.

[ads]