Sơ đồ tư duy Vật lí 12

Sơ đồ tư duy (mind map) Vật lí 12 nhằm giúp bạn đọc nhanh chóng ghi nhớ những kiến thức trọng tâm Vật lí 12 thông qua những hình vẽ sinh động.

Tài liệu gồm có 06 trang.

Các nội dung được đề cập:
+ Sơ đồ dao động điều hòa: Các đại lượng đặc trưng, Vận tốc, Gia tốc, DĐĐH – CĐTĐ, Đồ thị, Năng lượng, Vận tốc, tốc độ, lực hồi phục, Các dạng bài DĐĐH.
+ Sơ đồ giao thoa sóng: Phương trình sóng tại M, Số vân trên AB, Khoảng cách, Điều kiện M.
+ Sơ đồ đại cương điện xoay chiều: Định nghĩa, Tạo dòng điện xoay chiều, Quan hệ giữa U và I, Số lần I đổi chiều, Thời gian sáng – tối, Điện lượng qua mạch, Chú ý.
+ Sơ đồ sóng điện từ: Đặc điểm, Các loại sóng vô tuyến, Điện từ trường, Máy thu, Máy phát.
+ Sơ đồ mạch L – C: Đại lượng, Phương trình, Năng lượng, Quan hệ về pha, Dao động duy trì.
+ Sơ đồ hiện tượng quang điện: Quang điện ngoài, Quang điện trong, Thuyết lượng tử, Bài tập.
Tải tài liệu