Tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có đáp án – Nguyễn Trường Thái

Tài liệu gồm 49 trang tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có đáp án.

Thông tin tài liệu:
Tên tài liệu: Tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có đáp án
Tác giả: Nguyễn Trường Thái
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn giáo dục công dân (GDCD), Bài tập GDCD lớp 12 có đáp án
Năm phát hành: 2017
Số trang: 49
Giới thiệu sơ lược: Gồm trắc nghiệm các bài:
+ Bài 1. Pháp luật và đời sống
+ Bài 2. Thực hiện pháp luật
+ Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật
+ Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
+ Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo
+ Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
+ Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ
+ Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
+ Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

[ads]