Tra cứu nhanh phương pháp giải các dạng toán hạt nhân nguyên tử

Với hình thức thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Vật lý theo phương pháp trắc nghiệm khách quan như hiện nay, thì số lượng kiến thức cùng số lượng bài toán hạt nhân nguyên tử được tăng thêm khá đáng kể, do đó học sinh cần tìm hiểu rất nhiều các dạng câu hỏi và bài tập khác nhau. Để các em có thể thuận tiện và nhanh chóng tra cứu phương pháp giải các dạng bài tập hạt nhân nguyên tử, THI247.com giới thiệu đến các em tài liệu tra cứu nhanh phương pháp giải các dạng toán hạt nhân nguyên tử. Tài liệu gồm 25 trang tuyển tập 33 dạng toán hạt nhân nguyên tử thường gặp trong chương trình Vật lý 12 và đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý.

Khái quát nội dung tài liệu tra cứu nhanh phương pháp giải các dạng toán hạt nhân nguyên tử:
1. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN
+ Tình huống 1. Khi gặp bài toán liên quan đến tính chất và cấu tạo hạt nhân thì làm thế nào?
+ Tình huống 2. Khi gặp bài toán liên quan đến thuyết Tương đối hẹp thì làm thế nào?
2. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
+ Tình huống 1: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng liên kết hạt nhân thì làm thế nào?
+ Tình huống 2: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng phản ứng hạt nhân thì làm thế nào?
+ Tình huống 3: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng hạt nhân thì làm thế nào?
+ Tình huống 4: Khi gặp bài toán liên quan đến phôtôn tham gia phản ứng thì làm thế nào?
+ Tình huống 5: Khi gặp bài toán liên quan đến tổng động năng của các hạt sau phản ứng thì làm thế nào?
+ Tình huống 6: Khi gặp bài toán liên quan đến tỉ số động năng của các hạt thì làm thế nào?
+ Tình huống 7: Khi gặp bài toán có liên quan đến quan hệ véc tơ vận tốc thì làm thế nào?
+ Tình huống 8: Khi gặp bài toán liên quan đến các hạt tham gia có động năng ban đầu không đáng kể thì làm thế nào?
+ Tình huống 9: Khi gặp bài toán liên quan đến các hạt chuyển động theo hai phương vuông góc với nhau thì làm thế nào?
+ Tình huống 10: Khi gặp bài toán liên quan đến các hạt chuyển động theo hai phương bất kì thì làm thế nào?
+ Tình huống 11: Khi gặp bài toán cho biết hai góc hợp phương chuyển động của các hạt thì làm thế nào để tính được các đại lượng khác?
3. PHÓNG XẠ – PHÂN HẠCH – NHIỆT HẠCH
+ Tình huống 1: Khi gặp bài toán liên quan đến khối lượng còn lại và khối lượng đã bị phân rã thì làm thế nào?
+ Tình huống 2: Khi gặp bài toán liên quan đến số hạt còn lại và số hạt đã bị phân rã thì làm thế nào?
+ Tình huống 3: Khi gặp bài toán liên quan đến phần trăm còn lại, phần trăm bị phân rã thì làm thế nào?
+ Tình huống 4: Khi gặp bài toán liên quan đến số hạt nhân con tạo thành thì làm thế nào?
+ Tình huống 5: Khi gặp bài toán liên quan đến khối lượng hạt nhân con thì làm thế nào?
+ Tình huống 6: Khi gặp bài toán liên quan đến tỉ số hạt (khối lượng) nhân con và số hạt (khối lượng) nhân mẹ còn lại thì làm thế nào?
+ Tình huống 7: Khi gặp bài toán liên quan đến số (khối lượng) hạt nhân con tạo ra từ t1 đến t2 thì làm thế nào?
+ Tình huống 8: Khi gặp bài toán liên quan đến số chấm sáng trên màn huỳnh quang thì làm thế nào?
+ Tình huống 9: Khi gặp bài toán viết phương trình phản ứng hạt nhân thì làm thế nào?
+ Tình huống 10: Khi gặp bài toán liên quan đến độ phóng xạ của lượng chất thì làm thế nào?
+ Tình huống 11: Khi gặp bài toán liên quan đến số hạt bị phân rã trong thời gian ngắn thì làm thế nào?
+ Tình huống 12: Khi gặp bài toán liên quan đến ứng dụng chữa bệnh ung thư thì làm thế nào?
+ Tình huống 13: Khi gặp bài toán liên quan đến tuổi của thiên thể thì làm thế nào?
+ Tình huống 14: Khi gặp bài toán liên quan đến tuổi hòn đá thì làm thế nào?
+ Tình huống 15: Khi gặp bài toán liên quan đnế tuổi của cổ vật có nguồn gốc sinh vật thì làm thế nào?
+ Tình huống 16: Khi gặp bài toán liên quan đến đo thể tích máu trong cơ thể sống thì làm thế nào?
+ Tình huống 17: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng phóng xạ thì làm thế nào?
+ Tình huống 18: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng phân hạch thì làm thế nào?
+ Tình huống 19: Khi gặp bài toán liên quan đến năng lượng nhiệt hạch thì làm thế nào?
+ Tình huống 20: Khi gặp bài toán liên quan đến bức xạ năng lượng của Mặt Trời, các sao thì làm thế nào?
Tải tài liệu