Ứng dụng vòng tròn lượng giác vào giải bài tập dao động điều hòa – Chế Tân Kỳ

Dao động điều hòa là một chủ đề quan trọng trong chương trình Vật lý 12 và luôn xuất hiện trong các đề thi THPT Quốc gia, THI247 giới thiệu đến thầy, cô và các em học sinh tài liệu ứng dụng vòng tròn lượng giác vào giải bài tập dao động điều hòa điều hòa của thầy Chế Tân Kỳ, đây là một phương pháp hiệu quả giúp giải nhanh bài toán dao động điều hòa. Phương pháp này được vận dụng trong việc giải các dạng toán sau đây:

+ Dạng toán 1. Khoảng thời gian để vecto vận tốc và gia tốc cùng chiều, ngược chiều
+ Dạng toán 2. Tìm ly độ và hướng chuyển động
+ Dạng toán 3. Tìm trạng thái quá khứ tương lai đối với bài toán không cho biết phương trình của x, v, a, F
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan