Xác định công thức cấu tạo muối amoni – Nguyễn Công Kiệt

Tài liệu gồm 41 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Công Kiệt, hướng dẫn phương pháp giải một số dạng toán liên quan đến việc xác định công thức cấu tạo muối amoni, giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học.

Mục lục tài liệu xác định công thức cấu tạo muối amoni – Nguyễn Công Kiệt:
Phiếu theo dõi hiệu chỉnh tài liệu.
Lời nói đầu.
Về tác giả Nguyễn Công Kiệt.
Chương 1. MỘT VÀI VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VÀ BÀI TẬP MẪU.
Dạng 1: Muối amoni của axit hữu cơ.
Dạng 2: Muối amoni của amino axit.
Dạng 3: Muối amoni của axit vô cơ.
+ Loại 1: Muối amoni của axit HNO3.
+ Loại 2: Muối amoni của axit H2SO4.
+ Loại 3: Muối amoni của axit H2CO3.
Dạng 4: Muối amoni của hợp chất hữu cơ tạp chức.
Dạng 5: Bài tập tổng hợp.
Chương 2. BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Chương 3. BÀI TẬP CHỌN LỌC TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ THPT MÔN HÓA HỌC.

[ads]