Bài tập phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 11 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán phương trình mặt phẳng liên quan đến đường thẳng được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Đường thẳng d: x − x0 a = y − y0 b = z − z0 c có 1 véc-tơ chỉ phương là ud = (a; b; c) và một điểm M (xo; yo; zo) ∈ d.
Cho mặt phẳng (P) có phương trình Ax + By + Cz + D = 0 có một véc-tơ pháp tuyến n = (A; B; C).
Cho mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng ∆ có một véc-tơ chỉ phương u(∆) P ∆ n(P) u(∆). Khi đó mặt phẳng (P) nhận u(∆) làm véc-tơ pháp tuyến n(P) = u(∆).
Nếu có hai véc-tơ a, b không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng (P) thì ta có một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng viết phương trình mặt phẳng.
2. Hướng giải:
+ Bước 1: Xác định 1 véc-tơ chỉ phương #»u(∆) của đường thẳng ∆.
+ Bước 2: (P) ⊥ ∆ nên mặt phẳng (P) nhận #»u(∆) làm véc-tơ pháp tuyến.
+ Bước 3: Viết phương trình mặt phẳng (P).
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]


Tải tài liệu