Sử dụng tính đơn điệu của hàm số biện luận số nghiệm phương trình, bất phương trình

Tài liệu gồm 44 trang, hướng dẫn sử dụng tính đơn điệu của hàm số biện luận số nghiệm phương trình, bất phương trình, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu sử dụng tính đơn điệu của hàm số biện luận số nghiệm phương trình, bất phương trình:
+ Cho hàm số có đạo hàm đến cấp hai trên. Bảng biến thiên của hàm số như hình vẽ. Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi?
+ Cho hàm số. Đồ thị hàm số được cho như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?
+ Cho hàm số có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình là?
+ Cho hàm số. Hàm số có đồ thị như hình vẽ sau. Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi?
+ Cho hàm số với là các số thực, có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng để hàm số nghịch trên khoảng?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan