Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng

Tài liệu gồm 57 trang, hướng dẫn giải bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng, giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

A. KĨ THUẬT GIẢI TOÁN
⊛ Dung dịch sau phản ứng tác dụng với dung dịch chứa 𝐎𝐇− (NaOH, KOH …).
⊛ Dung dịch sau phản ứng tác dụng với dung dịch chứa 𝐁𝐚𝟐+ (𝐁𝐚 𝐎𝐇 𝟐).
⊛ Dung dịch sau phản ứng cung cấp 𝐇+ và 𝐍𝐎𝟑−.
⊛ Dung dịch sau phản ứng tác dụng với kim loại Cu.
⊛ Dung dịch sau phản ứng tác dụng với ion 𝐀𝐠+ (𝐀𝐠𝐍𝐎𝟑).
⊛ Cô cạn dung dịch sau phản ứng rồi đem nung.
B. HỆ THỐNG VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP TỰ LUYỆN

[ads]