Các dạng bài tập chuyên đề các định luật bảo toàn

Tài liệu gồm 165 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề các định luật bảo toàn trong chương trình Vật lí 10.

Vấn đề cần nắm:
– Khái niệm động lượng.
– Định luật bảo toàn động lượng.
– Công – công suất.
– Định luật bảo toàn cơ năng.
Chủ đề “Các định luật bảo toàn” là một chủ đề quan trọng trong chương trình vật lí 10 nói riêng, trong kiến thức vật lí nói chung, nó bao trùm trong cả chương trình vật lí THPT lớp 10, lớp 11, lớp 12, lan tỏa sang cả các lĩnh vực khác như hóa học, sinh học…nó là quy luật phổ biến của tự nhiên được thể hiện phong phú, đa dạng. Nó được con người ứng dụng trong chế tạo tên lửa, chế tạo súng và nhiều thiết bị khác trong khoa học kỹ thuật đời sống.
Chủ đề này trình bày về những đại lượng cơ học: động lượng, công – công suất, động năng, thế năng, cơ năng, đồng thời cung cấp hai định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng hai định luật này vào việc khảo sát một số chuyển động cơ, được tác giả trình bày khoa học, dễ chiếm lĩnh, lĩnh hội, vận dụng qua bốn mức độ từ nhận biết đến thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Cuối mỗi nội dung và cuối chủ đề có hệ thống câu hỏi để các bạn tự kiểm tra, tự đánh giá mức độ học tập của bản thân, đặc biệt có hệ thống các câu hỏi dành cho học sinh giỏi xuất sắc, các em có năng lực về vật lí được thử sức với các câu hỏi các bài tập mang tính kinh điển áp dụng cho các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố.

[ads]