Các dạng bài tập chuyên đề cân bằng và chuyển động của vật rắn

Tài liệu gồm 24 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề cân bằng và chuyển động của vật rắn trong chương trình Vật lí 10.

Vấn đề cần nắm:
– Cân bằng của một lực, cân bằng của một vật có trục quay cố định.
– Quy tắc hợp lực song song cùng chiều.
– Các dạng cân bằng.
– Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.
– Ngẫu lực.
Chủ đề 3 đề cập đến trạng thái cơ bản nhất của vật chất là trạng thái cân bằng. Ở đây chúng tôi đề cập đến cân bằng của vật rắn trong một trường hợp khác nhau đó là:
– Vật chịu tác dụng của hai lực.
– Vật chịu tác dụng củ ba lực.
– Vật có gía đỡ.
– Vật có trục quay cố định.
Ngoài ra chủ đề 3 còn đề cập đến trọng tâm của vật, quy tắc hợp lực và quy tắc mô men. Chủ đề 3 là sự nối tiếp chủ đề 2 với nền tảng là định luật I Niu – tơn được áp dụng đa dạng trong các trường hợp cân bằng khác nhau được tác giả tiếp cận theo logic khoa học từ chủ đề 2 nên giúp bạn đọc dễ tiếp cận, có cái nhìn bao quát và tiếp nối liền mạch xuyên suốt của kiến thức.

[ads]