Chuyên đề công và công suất, định luật bảo toàn công bồi dưỡng HSG Vật lí 10

Chuyên đề công và công suất, định luật bảo toàn công bồi dưỡng HSG Vật lí 10 gồm 22 trang, được trích dẫn từ cuốn sách Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 10 của tác giả Nguyễn Phú Đồng.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
B. NHỮNG CHÚ Ý KHI GIẢI BÀI TẬP
VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NẰNG:
– Khi sử dụng công thức tính công A Fs cos cần xác định đúng giá trị góc giữa hướng của lực F và hướng của đường đi s (hướng chuyển động của vật).
– Khi sử dụng công thức tính công suất cần xác định đặc điểm chuyển động của vật (đều, biến đổi), loại công suất cần tính (trung bình, tức thời) để áp dụng đúng công thức tính cho từng trường hợp cụ thể.
– Khi sử dụng định luật bảo toàn công cần chú ý các trường hợp chuyển động của vật (có ma sát, không có ma sát).
– Công của các lực cơ học như trọng lực, lực đàn hồi không phụ thuộc vào dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí các điểm đầu và cuối gọi là các lực thế. Để tính công của các lực này ta cần chú ý vị trí các điểm đầu và cuối của vật. Lực ma sát không phải là lực thế nên công của nó phụ thuộc vào dạng đường đi của vật.
VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
Với dạng bài tập về công và công suất. Phương pháp giải là:
– Sử dụng các công thức tính công, công suất:
+ Công của lực F góc hợp bởi hướng của lực F và hướng của đường đi s.
+ Công suất của lực F.
• Vật chuyển động đều.
• Vật chuyển động biến đổi.
• Vật chuyển động biến đổi đều a const thì v là vận tốc ban đầu của vật, v là vận tốc tại thời điểm t của vât.
– Chú ý: Đơn vị các đại lượng dùng trong các công thức là các đơn vị của hệ SI (N, m, m/s, J, W).
Với dạng bài tập về công của các lực cơ học, định luật bảo toàn công. Phương pháp giải là:
– Công của các lực cơ học: Sử dụng các công thức tính:
+ Công của trọng lực: P A mgz  là hiệu giữa hai độ cao đầu và cuối.
+ Công của lực đàn hồi (k là độ cứng của lò xo; 1 2 x x là độ biến dạng đầu và cuối của vật đàn hồi).
+ Công của lực ma sát là hệ số ma sát, N là áp lực của vật trên mặt tiếp xúc, s là quãng đường dịch chuyển.
– Định luật bảo toàn công:
+ Khi không có ma sát.
+ Khi có ma sát.
– Hiệu suất của máy.
C. CÁC BÀI TẬP VẬN DỤNG

[ads]