Các dạng bài tập chuyên đề chất khí

Tài liệu gồm 40 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề chất khí trong chương trình Vật lí 10.

Vấn đề cần nắm:
– Chất khí, thuyết động học phân tử chất khí.
– Định luật Bôi – lơ – Ma – ri – ốt.
– Định luật Sac – lơ.
– Phương trình trạng thái khí lí tưởng.
Vật chất tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí. Chủ đề 5 tác giả đề cập đến trạng thái khí trong ba trạng thái trên.
Chú trọng đến bản chất của hiện tượng vật lý nên tác giả trình bày theo logic nhận thức từ trực quan đến tư duy trừu tượng tổng quát hóa cụ thể gồm các nội dung:
– Cấu tạo chất.
– Thuyết động học phân tử chất khí.
– Khí lí tưởng.
– Các quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng và các định luật tương ứng cũng như khái quát hóa thành phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
Việc vận dụng tính chất của chất khí và các quá trình biến đổi trạng thái của chất khí vào các bài tập được tác già gắn với thực tế thực tiễn như bơm khí vào quả bóng, săm xe… giúp các bài toán gần gũi với bạn đọc, nâng cao hứng thú khi học tập, làm kiến thức không khô khan nhàm chán qua đó hiệu suất tiếp nhận lĩnh hội kiến thức được nâng cao.

[ads]