Chuyên đề chuyển động cơ, chuyển động thẳng đều – Bùi Lê Hoàng Nghĩa

Tài liệu gồm 43 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Lê Hoàng Nghĩa, bao gồm lý thuyết tóm tắt giáo khoa và bài tập các dạng toán chuyên đề chuyển động cơ, chuyển động thẳng đều trong chương trình Vật lý lớp 10.

A. TÓM TẮT GIÁO KHOA:
I. Chuyển động cơ.
1. Định nghĩa.
2. Chất điểm.
3. Quỹ đạo.
4. Mốc thời gian.
5. Thời điểm và thời gian (khoảng thời gian).
6. Hệ tọa độ.
7. Hệ quy chiếu.
II. Chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều.
1. Độ dời.
2. Vận tốc trung bình. Tốc độ trung bình trong chuyển động thẳng không đều.
3. Chuyển động thẳng đều.
4. Đồ thị của chuyển động thẳng đều.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN:
Bài toán 1. Xác định hệ quy chiếu.
Bài toán 2. Vận tốc và tốc độ – Thời gian – Quãng đường trong chuyển động thẳng đều.
Bài toán 3. Viết phương trình chuyển động.
Bài toán 4. Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau của các vật chuyển động.
Bài toán 5. Vẽ đồ thị chuyển động. Dùng đồ thị để giải bài toán chuyển động.
C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ:
Trắc nghiệm định tính.
Trắc nghiệm định lượng.

[ads]