Chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều – Bùi Lê Hoàng Nghĩa

Tài liệu gồm 35 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Lê Hoàng Nghĩa, bao gồm lý thuyết tóm tắt giáo khoa và bài tập các dạng toán chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều trong chương trình Vật lý lớp 10.

A. TÓM TẮT GIÁO KHOA:
1. Định nghĩa.
2. Vận tốc trung bình – Vận tốc tức thời.
3. Gia tốc trung bình – Gia tốc tức thời.
4. Các phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều.
5. Các đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN:
Bài toán 6. Dựa vào phương trình x, s, v để tìm các đại lượng liên quan.
Bài toán 7. Mối quan hệ giữa gia tốc – vận tốc – quãng đường – thời gian.
Bài toán 8. Quãng đường đi được từ t1 đến t2.
Bài toán 9. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều.
Bài toán 10. Đồ thị trong chuyển động thẳng biến đổi đều.
C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ:
Trắc nghiệm định tính.
Trắc nghiệm định lượng.

[ads]