Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Hùng Vương – Đăk Lăk

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 bài số 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Hùng Vương – Đăk Lăk dành cho khối cơ bản, các đề có mã 176, 276, 376, 476 gồm 2 phần: trắc nghiệm khách quan và viết lại câu, thời gian làm bài 45 … Xem thêm

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11 lần 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa mã đề 132 được biên soạn nhằm đánh giá các kiến thức Anh Văn 11 mà học sinh vừa học, đề gồm 3 trang với 40 câu hỏi trắc … Xem thêm

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 Tiếng Anh 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc gồm 5 trang, được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với điền từ, đề có đáp án và hướng dẫn làm bài. Trích dẫn … Xem thêm