Đề kiểm tra số 1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề kiểm tra số 1 Tiếng Anh 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương, đề có mã đề 345 được dành cho học sinh các lớp cơ bản, đề gồm có 04 trang, thời gian làm bài 45 phút (1 tiết học), đề kiểm tra có đáp án và hướng dẫn làm bài.

Trích dẫn đề kiểm tra số 1 Tiếng Anh 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ The accident happened ________.
A. while Linda and her family were sleeping.
B. while Linda and her family were having an evening meal.
C. when Linda and her family were about to have an evening meal.
D. after Linda and her family had finished having an evening meal.
+ You are Ngoc. You are going to hold a birthday party. You intend to invite your classmates to the party. Write a letter of invitation to one of your friends – Thuc Anh.
+ Linda Shaw was about to have her evening meal with parents and grandmother when something rather frightening happened. The family had just sat down at a table in the dining room and had called Linda’s brother Tony to join them when three armed men went in. One of the men pointed a gun at them while another held a knife.
Tải tài liệu