Đề cương ôn tập HK2 Toán 12

Nhằm giúp các em học sinh có sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 2 môn Toán 12, THI247.com giới thiệu đến các em Đề cương ôn tập HK2 Toán 12. Đề cương bao gồm 14 trang tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án các chủ đề: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian. Trong mỗi chủ đề đều gồm các câu hỏi với đầy đủ 4 mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao, các câu hỏi được chọn sát các dạng bài sẽ có trong đề thi HK2 Toán 12.

Trích dẫn đề cương Toán 12 học kỳ 2:
+ Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A. Phần thực là −4 và phần ảo là 3.
B. Phần thực là 3 và phần ảo là −4i.
C. Phần thực là 3 và phần ảo là −4.
D. Phần thực là −4 và phần ảo là 3i.
+ Cho parabol (P) y = x^2 và hai điểm A ; B thuộc ( P) sao cho độ dài AB = 2. Tìm tọa độ hai điểm A và B sao cho diện tích hình phẳng giói hạn bởi (P) và đường thẳng AB đạt giá trị lớn nhất.
+ Cho hình phẳng tạo bởi hai đường thẳng y = 2x – x^2 và y = 0.
a. Tính thể tích Vx khi đem hình phẳng trên quay quanh trục Ox
b. Tính thể tích Vy khi đem hình phẳng trên quay quanh trục Oy