Đề giữa học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM.

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành thông tin bảng sau: Tên nguyên tố Kí hiệu hoá học Kí hiệu nguyên tử Số hạt proton Số hạt neutron Số hiệu nguyên tử Số khối Điện tích hạt nhân Copper Cu 29 29 65 Argon Ar Câu 2 (2,0 điểm): Viết cấu hình electron, phân bố electron vào orbital và xác định số e độc thân của các nguyên tử sau: a) P (Z=15) b) Fe (Z=26) Câu 3 (1,0 điểm): Cho nguyên tử X có phân mức năng lượng cao nhất là 3p4 a. Viết cấu hình e nguyên tử ? b. Cho biết số lớp e, số e trong mỗi lớp, xác định nguyên tử là phi kim, kim loại hay khí hiếm (có giải thích)?
Câu 4 (1,5 điểm): Tổng số hạt trong một nguyên tử X là 115. Tỉ số giữa số hạt không mang điện và hạt mang điện dương là 9/7. Viết kí hiệu nguyên tử X? Câu 5 (1,0) điểm): Nitrogen có 2 đồng vị và . Nguyên tử khối trung bình của nitrogen là 14,0036 amu. Tính % số nguyên tử của mỗi đồng vị? Câu 6 (1,5 điểm): Nguyên tố A có 2 đồng vị. Tính số khối mỗi đồng vị biết rằng: – Nguyên tử khối trung bình là 35,5 (amu) – Tỉ lệ % đồng vị thứ 1 gấp 3 lần đồng vị thứ 2 – Số khối của đồng vị 1 ít hơn đồng vị 2 là 2 đơn vị Câu 7 (1,0 điểm): Các trường hợp sau đây là đúng hay sai (theo nguyên lý vững bền, nguyên lý Pauli và quy tắc Hund)? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. a. (Z = 11) 1s2 2s2 2p7 b. (Z = 6) 1s2 2s2 2p2 c. (Z = 6) d. (Z = 8).

[ads]