Đề giữa học kỳ 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa học kỳ 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

Câu 1:Ai được mệnh danh là “cha đẻ” của phương pháp thực nghiệm A. Niu-tơn. B. Ga-li-lê. C. Anh-xtanh. D.Giêm Oát. Câu 2.Máy phát điện ra đời, mở đầu cho kỉ nguyên sử dụng điện năng dựa trên thành tựu nghiên cứu nào của Vật lí? A. Khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Nghiên cứu về nhiệt động lực học. C. Nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn, vi mạch. D. Nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau của Vật lí hiện đại.
Câu 3. Hoạt động nào sau đây không được làm sau khi kết thúc giờ thí nghiệm? A. Vệ sinh sạch sẽ phòng thí nghiệm. B. Sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. C. Bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi quy định. D. Để các thiết bị nối với nguồn điện giúp duy trì năng lượng. Câu 4. Kí hiệu AC hoặc dấu “~” mang ý nghĩa là A. dòng điện 1 chiều. B. dòng điện xoay chiều. C. cực dương. D. cực âm.
Câu 5. Đại lượng Vật lí A được xác định thông qua công thức liên hệ với hai đại lượng đo trực tiếp B và C. Sai số tỉ đối của đại lượng A được tính theo công thức nào dưới đây? Câu 6.Một bánh xe có bán kính đo được là R 10,0 0,5 cm . Sai số tỉ đối của phép đo bán kính bánh xe là A. 0,05 %. B. 5%. C. 10%. D. 25%. Câu 7. Khi nào quãng đường và độ dịch chuyển của một vật chuyển động có cùng độ lớn? A. Khi vật chuyển động thẳng và đổi chiều chuyển động. B. Khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều chuyển động.C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A. D. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay vềB.
Câu 8. Độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng đều A. là hàm bậc hai của thời gian. B. luôn có giá trị dương. C. có thể âm, dương, hoặc bằng không. D. tỉ lệ nghịch với vận tốc. Câu 9. Một ô tô chuyển động thẳng đều theo chiều âm với vận tốc có độ lớn 36 km/h.Độ dịch chuyển của ô tô sau 2 giờ chuyển động là.

[ads]