Đề giữa kì 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phong Phú – TP HCM

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phong Phú – TP HCM.

Câu 1. Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên T [Thời gian]? A. Giây. B. Năm ánh sáng. C. Năm. D. Giờ. Câu 2. Một người lái tàu vận chuyển hàng hoá ngược dòng từ cảng Sài Gòn đến khu vực sông Đồng Nai với tốc độ là 40 km/h so với dòng nước. Biết dòng nước chảy 5 km/h so với bờ. Biết rằng chiều và tốc độ của dòng nước đối với bờ không thay đổi trong suốt quá trình tàu di chuyển, ngoài ra tốc độ của tàu so với nước cũng được xem là không đổi. Hãy xác định tốc độ của tàu so với bờ. A. 45 km/h. B. 200 km/h. C. 8 km/h. D. 35 km/h.
Câu 3. Đơn vị nào sau đây không thuộc thứ nguyên L.T-1 ? A. Vòng/phút. B. Dặm/giờ. C. m/s. D. km/h. Câu 4. Một con tàu chở hàng đang chuyển động với tốc độ 15 hải lí/h so với dòng nước. Hãy xác định tốc độ của tàu so với bờ nếu dòng nước chảy cùng chiều chuyển động của tàu với tốc độ 3 hải lí/h. A. 18 hải lí/h. B. 5 hải lí/h. C. 12 hải lí/h. D. 45 hải lí/h. Câu 5. Trường hợp nào sau đây không thể coi vật như là một chất điểm? A. Trái đất chuyển động tự quay quanh trục của chính nó. B. Trái đất chuyển động quay quanh mặt trời. C. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. D. Viên bi rơi từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất.
Câu 6. Quỹ đạo chuyển động của đầu kim giờ của đồng hồ là: A. một đường thẳng. B. một đường tròn. C. một đoạn thẳng. D. một hình vuông. Câu 7. Để xác định vị trí của một vật ta cần chọn: A. một tọa độ Ox. B. một vật khác làm gốc và một hệ trục tọa độ gắn với vật làm gốc. C. hệ trục tọa độ. D. một vật khác làm gốc. Câu 8. Trong phòng thí nghiệm ở trường học, những rủi ro và nguy hiểm phải được cảnh báo rõ ràng bằng các. A. nhắc nhở. B. biển báo. C. lời nói. D. thông báo.
Câu 9. Giá trị nào sau đây có 2 chữ số có nghĩa (CSCN)? A. 201 m. B. 210 m. C. 0,02 m. D. 20 m. Câu 10. Đâu là thiết bị vật lí được dùng trong y tế để chuẩn đoán, đo lường và chữa bệnh? A. Máy chụp cộng hưởng từ (MRI). B. Máy quang phổ. C. Internet. D. Kính thiên văn Hubble. Câu 11. Kiến thức vật lí trong các ngành được áp dụng kết hợp để tạo ra. A. kết quả tối ưu. B. kết quả tối đa. C. kết quả chính xác. D. với tốc độ vũ bão.

[ads]