Đề giữa kì 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau.

Câu 1. Một người chạy xe đạp (xem chuyển động là thẳng đều) có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Độ dịch chuyển đó trong 20s là A. 40m . B. 2m . C. 20m . D. −40m . Câu 2. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều, tại thời điểm t0 vật có vận tốc v0, tại thời điểm t vận tốc của vật là vt (vt ≠ v0). Độ lớn gia tốc của vật được xác định bởi công thức. Câu 3. Phương án nào dưới đây thể hiện đúng nội dung của biển cảnh báo? A. Lối thoát hiểm B. Hóa chất độc hại C.Chất phóng xạ D. Cấm nước uống.
Câu 4. Sự khác biệt giữa quãng đường và độ dịch chuyển của chuyển động là: A. Quãng đường là đại lượng véc tơ, độ dịch chuyển là đại lượng vô hướng. B. Quãng đường và độ dịch chuyển đều là đại lượng véc tơ, C. Quãng đường và độ dịch chuyển đều là đại lượng vô hướng. D. Quãng đường là đại lượng vô hướng, độ dịch chuyển là đại lượng véc tơ. Câu 5. Đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc được gọi là A. gia tốc. B. độ dịch chuyển C. vận tốc trungbình. D. vận tốc tức thời. Câu 6. Bạn An đang chạy xe máy và nhìn vào đồng hồ tốc độ (tốc kế) trước mặt, khi đó đó tốc kế chỉ 60km / h . Giá trị 60km / h được gọi là A. độ dịch chuyển. B. tốc độ trung bình. C. vận tốc trung bình. D. tốc độ tức thời.
Câu 7. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành không A. cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm. B. tiếp xúc trực tiếp với các dung dịch dễ cháy và bỏ chất thải thí nghiệm đúng nơi quy định sau khi tiến hành thí nghiệm. C. tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ. D. cần tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện và bố trí dây điện gọn gàng.

[ads]