Đề giữa kì 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Vật lí 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum.

Câu 1: Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 40 km mất 0,5 h. Tốc độ trung bình của chiếc xe đó là A. 20 km/h. B. 80 km/h. C. 39,5 km/h. D. 40,5 km/h. Câu 2: Khi phát hiện người bị điện giật ta cần phải A. dùng tay không kéo người bị giật điện. B. sử dụng vật cách điện tách người ra khỏi nguồn điện. C. dùng thanh kim loại tách người ra khỏi nguồn điện. D. dùng gỗ ướt tách người ra khỏi nguồn điện.
Câu 3: Đơn vị nào sau đây có thứ nguyên là M[khối lượng]? A. miligam. B. Giờ. C. gam/mol. D. Niuton. Câu 4: Cách sắp xếp nào sau đây trong 5 bước của phương pháp thực nghiệm là đúng? A. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, quan sát, dự đoán, thí nghiệm, kết luận. B. Quan sát, xác định vấn đề cần nghiên cứu, thí nghiệm, dự đoán, kết luận. C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, thí nghiệm, kết luận. D. Thí nghiệm, xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, kết luận.
Câu 5: Một người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Kết luận nào sau đây đúng? A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước. B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước. C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. Câu 6: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B như hình vẽ. Chọn điểm O làm gốc toạ độ, chiều dương từ điểm O đến điểm A . Độ dịch chuyển của vật là A. 8m. B. -8m. C. 2m. D. -2m.
Câu 7: Cần chú ý đến điều gì khi kết thúc thí nghiệm đo tốc độ tức thời? A. Tháo các dụng cụ thí nghiệm và sắp xếp ngăn nắp. B. Cần tắt nguồn điện đồng hồ đo thời gian, tháo các dụng cụ thí nghiệm và sắp xếp ngăn nắp C. Cần tắt nguồn điện đồng hồ đo thời gian D. Reset lại đồng hồ đo thời gian rồi tắt nguồn điện. Câu 8: Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển? A. Có phương và chiều xác định. B. Có đơn vị đo là mét. C. Không thể có độ lớn bằng 0. D. Có thể có độ lớn bằng 0.

[ads]