Đề giữa kì 1 Ngữ Văn 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề giữa kì 1 Ngữ Văn 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam.

Lựa chọn đáp án đúng: Câu 1 (0.5 điểm). Văn bản trên thuộc thể loại nào? A. Cổ tích B. Ngụ ngôn C. Thần thoại D. Sử thi Câu 2 (0.5điểm). Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được giao nhiệm vụ: A. Chăm lo cuộc sống con người dưới trần gian. B. Chiếu sáng cho con người làm việc. C. Làm cho ngày đêm dài ngắn khác nhau. D. Hàng ngày phải đi xem xét dân sự một vòng, luân phiên nhau. Câu 3 (0.5 điểm). Bọn khiêng kiệu trẻ hay la cà, về trễ đã dẫn đến chuyện gì? A. Ban ngày sẽ ngắn đi B. Ban ngày sẽ dài ra.
C. Mặt trời sẽ chiếu sáng ít đi D. Nữ thần Mặt Trời bị trời trách phạt Câu 4 (0.5điểm). Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm không gian trong truyện “Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng” A. Không gian bao gồm nhiều cõi: cõi trời, cõi trần gian. B. Không gian rộng lớn,gắn với các cuộc phiêu lưu của người anh hùng. C. Không gian hoang sơ chưa có sự sống. D. Không gian gắn liền với các sinh hoạt cộng đồng. Câu 5 (0.5điểm). Nội dung khái quát của văn bản trên là: A. Kể về công việc của nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng. B. Giải thích vì sao có ngày dài, ngày ngắn.
C. Lý giải về các hiện tượng tự nhiên của Mặt Trời và Mặt Trăng. D. Giải thích các hiện tượng trăng tròn, trăng khuyết, trăng quầng. Câu 6 (0.5điểm). Câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng không nhằm lý giải điều gì? A. Ngày ngắn, ngày dài. B. Trăng sáng, trăng quầng. C. Ngày đêm tuần hoàn nhau. D. Mặt trời có sức nóng dữ dội. Câu 7 (0.5điểm). Thông điệp đúng nhất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm qua câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là: A. Thể hiện khát vọng tìm hiểu những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất.
B. Thể hiện các quan niệm về tự nhiên và xã hội của dân gian. C. Thể hiện sức mạnh của các vị thần sáng tạo thế giới. D. Thể hiện các tín ngưỡng dân gian về sự tôn thờ các vị thần sáng tạo thế giới. Trả lời các câu hỏi sau: Câu 8 (0.5điểm). Theo anh/chị, có thể lược bỏ chi tiết “Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt” không? Vì sao? Câu 9 (1.0điểm). Cách lí giải của dân gian trong văn bản trên cho em hiểu được điều gì? Câu 10 (1.0điểm). Theo anh/chị, câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng có ảnh hưởng gì đến nhận thức của giới trẻ ngày nay.

[ads]