Đề giữa kì 1 Ngữ Văn 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải đề giữa kì 1 Ngữ Văn 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam.

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên: A. Thần thoại suy nguyên B. Sử thi C. Cổ tích D. Thần thoại sáng tạo Câu 2. Theo văn bản, thần núi Tản Viên còn được biết đến với tên gọi nào khác? A. Lạc Long Quân B. Sơn Tinh C. Kỳ Mạng D. Cả B và C Câu 3. Cuốn sách Long Vương tặng Kỳ Mạng thiếu trang nào? A. Thủy B. Kim C. Hỏa D. Mộc Câu 4. Câu văn nào không thể hiện sự thần kì của cây gậy được thần Thái Bạch tặng Kỳ Mạng? A. Gậy này có phép cứu được bách bệnh.
Hễ ai ốm đau chỉ cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứu nhân độ thế. B. Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vào cây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ. C. Kỳ Mạng nhận gậy thần, từ đấy bỏ nghề kiếm củi, đi chữa bệnh cho người đau. D. Có một hôm, đi qua sông thấy lũ trẻ chăn trâu đánh chết một con rắn trên đầu có chữ vương, Kỳ Mạng biết là rắn lạ mới cầm gậy thần gõ vào đầu con rắn thì con rắn ấy sống lại, bò xuống sông mà đi mất.
Câu 5. Sau khi nhận được gậy Thái Bạch tặng, Kỳ Mạng đã làm nghề gì? A. Kiếm củi B. Chữa bệnh cứu người C. Đi chăn trâu D. Xây lâu đài Câu 6. Sau khi mở sách ước, Kỳ Mạng đặt tay vào trang Hỏa thì điều gì xảy ra? A. Một rừng cây đi B. Thần rắn xuất hiện C. Sấm sét xuất hiện giữa lúc trời quang mây tạnh, rồi chỉ trong nháy mắt trên trời vần vũ đầy mây, chớp sáng, sấm sét nổi lên rung chuyển cả bầu trời D. Những lâu đài cung điện nguy nga giữa chốn rừng núi hoang vu.
Câu 7. Dòng nào trong các phương án dưới đây thể hiện rõ nhất những phẩm chất của Kỳ Mạng? A. Chăm chỉ B. Thương người C. Ngay thẳng D. Tất cả các ý trên Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu: Câu 8. Thông điệp nào trong văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với bạn? Vì sao? Câu 9. Qua nhân vật Kỳ Mạng, bạn có suy nghĩ gì về những phẩm chất cần có của con người trong cuộc sống hiện nay? Câu 10. Viết từ 3-5 câu nêu vai trò của 01 chi tiết kì ảo xuất hiện trong văn bản trên?

[ads]