Đề giữa học kỳ 1 Ngữ Văn 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa học kỳ 1 Ngữ Văn 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM.

Các trò Trám (Vĩnh Phú), trò Triêng (Thanh Hóa), trò thổi tù và cây Hồng (Nghệ An, Hà Tĩnh… đều có rước bông lúa như vậy). (Theo Thần thoại Việt Nam) Câu 1. (1,0 điểm) Trong truyện, nữ thần Lúa được tác giả dân gian miêu tả như thế nào? Câu 2. (1,0 điểm) Trong truyện, khi Ngọc Hoàng sai xuống trần gian, nữ thần Lúa đã làm gì để nuôi sống loài người ? Câu 3. (2,0 điểm) Tóm tắt các sự kiện chính có trong văn bản. Câu 4. (2,0 điểm) Nêu ý nghĩa của câu chuyện về thần Lúa. Câu 5. (4,0 điểm) Trình bày cảm nghĩ của bạn về nhân vật thần Lúa. (Trả lời bằng 5 – 7 câu).

[ads]