Đề học sinh giỏi tỉnh Lịch sử 12 THPT năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Lạng Sơn

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải đề học sinh giỏi tỉnh Lịch sử 12 THPT năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Lạng Sơn.

Câu 1 (4,0 điểm). “Nhân dân ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải qua những cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất cho độc lập, tự do”. (Lịch sử 12, trang 119, NXB Giáo dục). Qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta (1858 – 1884), anh/chị hãy làm rõ nhận định trên. Câu 2 (4,5 điểm). Đầu năm 1930, khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản chấm dứt vai trò lịch sử của mình. Anh/chị hãy nêu nguyên nhân thất bại và đóng góp của khuynh hướng này đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
Câu 3 (4,0 điểm). Anh/chị hiểu thế nào là “thời cơ chín muồi”? Hãy làm rõ thời cơ “ngàn năm có một” của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. Câu 4 (3,5 điểm). Văn kiện quốc tế nào lần đầu tiên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương? Anh/chị hãy trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của văn kiện đó. Câu 5 (4,0 điểm). Trình bày những điều kiện đưa đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Anh/chị hãy làm rõ điểm khác biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh so với châu Phi.

[ads]