Đề học sinh giỏi tỉnh Lịch sử 12 chuyên năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Lạng Sơn

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải đề học sinh giỏi tỉnh Lịch sử 12 chuyên năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Lạng Sơn.

Câu 1 (4,0 điểm). Có ý kiến cho rằng: “Một phong trào đấu tranh sẽ không thể đi đến thắng lợi nếu thiếu một giai cấp tiên tiến đủ sức lãnh đạo phong trào”. Từ nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương (1885 – 1896), anh/chị hãy làm rõ quan điểm trên. Câu 2 (4,0 điểm). Vì sao năm 1929 ở Việt Nam diễn ra cuộc đấu tranh xung quanh vấn đề thành lập đảng cộng sản? Anh/chị hãy cho biết kết quả, ý nghĩa của cuộc đấu tranh này.
Câu 3 (4,0 điểm). Trình bày và nhận xét phương pháp đấu tranh của cách mạng Việt Nam được đề ra trong các hội nghị do Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trì vào tháng 11 – 1939, tháng 5 – 1941 và tháng 3 – 1945. Câu 4 (4,0 điểm). Xuất phát từ những lí do nào Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định “đánh lâu dài” là một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954)? Câu 5 (4,0 điểm). Vì sao những năm 90 của thế kỉ XX, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chuyển trọng tâm hợp tác sang lĩnh vực kinh tế?

[ads]