Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Lịch sử THPT năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Kiên Giang

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi + đáp án, lời giải và biểu điểm đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Lịch sử THPT năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Kiên Giang.

1. Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như trong hướng dẫn quy định. 2. Việc chi tiết hóa số điểm (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệnh với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 3. Điểm toàn bài là tổng điểm của tất cả các câu, không làm tròn. Điểm từng câu cũng không làm tròn. 4. Bài làm mắc nhiều lỗi chính tả, diễn đạt không mạch lạc, rõ ràng thì không cho điểm tối đa từng câu, toàn bài. B. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu Ý Nội dung Biểu điểm Câu 1 (4 điểm) Nội dung Anh (1640) Mĩ (1775) Pháp (1789) Nhật Bản (1868) Nhiệm vụ Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Lật đổ thực dân Anh giành độc lập dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, phát triển đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩa. Lãnh đạo Giai cấp tư sản và quý tộc mới. Giai cấp tư sản và chủ nô. Giai cấp tư sản. Phong kiến tư sản hóa. Động lực Quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân. Hình thức Nội chiến. Chiến tranh giành độc lập.
Nội chiến và chiến tranh cách mạng. Cải cách, duy tân. Kết quả Thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thiết lập chế độ Quân chủ lập hiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 *Các cuộc cách mạng tư sản trên ảnh hưởng gì đối với cách mạng Việt Nam? – Là nhân tố góp phần hình thành một khuynh hướng cứu nước mới vào đầu thế kỉ XX ở Việt Nam: khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản do tầng lớp trí thức yêu nước tiến bộ khởi xướng, tiêu biểu là Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. – Giúp Nguyễn Ái Quốc thấy được những hạn chế của con đường cách mạng tư sản và tìm đến con đường cách mạng vô sản. 1.5 0.75 0.75 Câu 2 (2 điểm) Vai trò của Liên Xô: – Là lực lượng chủ chốt và quyết định trong việc đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh.
Liên Xô tham chiến đã làm thay đổi cục diện chính trị, quân sự của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. – Chiến thắng Mátxcơva, Xtalingrat, cuộc tấn công của Liên Xô vào cuối năm 1943 và việc Hồng quân Liên Xô truy kích phát xít Đức về sào huyệt cuối cùng ở thủ đô Beclin, tiêu diệt phát xít Đức buộc Đức kí văn kiện đầu hàng. Thắng lợi của Liên Xô đã tạo điều kiện thuận lợi cho Anh, Mỹ ở chiến trường Bắc Phi, Italia – Liên Xô tham gia chống Nhật, đánh tan đạo quân Quan Đông mạnh nhất của Nhật, góp phần quan trọng buộc quân Nhật kí văn kiện đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai. 0.5 0.5 0.5 0.5 Câu 3 (5 điểm) a Nội dung và tác dụng của Chiếu Cần Vương * Nội dung: – Tố cáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp; lên án sự phản bội của một số quan lại. – Kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua vì mục tiêu đánh Pháp, khôi phục nền độc lập dân tôc, lập lại chế độ phong kiến. * Tác dụng: – Chiếu Cần Vương nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa yêu nước cháy âm ỉ bấy lâu, một phong trào vũ trang chống Pháp diễn ra sôi nổi, liên tục kéo dài suốt 12 năm cuối thế kỉ XIX. – Trước đây nhà Nguyễn chưa một lần hiệu triệu nhân dân đứng lên cứu nước, vì vậy Chiếu Cần Vương đã nhanh chóng quy tụ được lực lượng đông đảo tham gia.

[ads]