Đề học sinh giỏi Lịch sử 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề học sinh giỏi Lịch sử 12 cấp tỉnh năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam; kỳ thi được tổ chức ngày 12/03/2021.

+ Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam được Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7 – 1973) xác định là.
+ Tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh không giống nhau ở nội dung nào sau đây?
+ Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho kinh tế Mĩ từ năm 1973 trở đi bị suy giảm?

[ads]