Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018 – 2019 Toán 11 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Để giúp các em học sinh lớp 11 ôn lại kiến thức Toán 10 đã học, đồng thời tạo “bước chạy đà” để các em chuẩn bị cho năm học mới, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi KSCL đầu năm 2018 – 2019 môn Toán 11 từ sớm (14/08/2018). Đề thi gồm 6 trang được biên soạn theo hình thức tự luận 50 câu, học sinh có 90 phút để làm bài, đề thi có đáp án.

[ads]