Đề khảo sát lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vừa qua (ngày 05 tháng 09 năm 2019), trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 11, với mục đích kiểm tra lại các kiến thức Toán 11 mà các em vừa được học, cùng với các kiến thức Toán 10 trước đây, để nắm được chất lượng của từng học sinh, qua đó theo dõi được quá trình học tập và tiến bộ của mỗi em.

Đề khảo sát lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 132, đề thi gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm kết hợp tự luận, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án.

THI247.com hi vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh khối 11 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm môn Toán 11 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có bốn con đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?
+ Từ các chữ số 1; 2; 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một?
+ Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là?
Tải tài liệu