Đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Với mục đích giúp các em học sinh khối 11 ôn tập lại các kiến thức môn Toán 10 mà các em đã được học từ năm học trước, nhằm tạo nền tảng vững chắc trước khi tìm hiểu các kiến thức Toán 11 trong năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Toán 11 lần 1 dành cho toàn bộ học sinh lớp 10 lên lớp 11 của nhà trường.

Đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh với toàn bộ các câu hỏi và bài tập thuộc nội dung chương trình Toán lớp 10, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm 50 câu Toán, thời gian làm bài thi 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải một số câu vận dụng.

Trích dẫn một số câu trong đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Cho tam giác ABC có AB = 6cm, BC = 10 cm. Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác bằng 5cm. Diện tích tam giác ABC là?
+ Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu, trong đó nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương là?
+ Tam giác ABC thỏa mãn hệ thức. Khẳng định đúng nhất về tam giác ABC là?
A. Tam giác ABC vuông cân. B. Tam giác ABC vuông.
C. Tam giác ABC cân. D. Tam giác ABC đều.

[ads]


Tải tài liệu