Đề khảo sát Địa lý 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) lớp 12 lần 1 môn Địa lý năm học 2019 – 2020 vừa được tổ chức tại trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua là một kỳ thi quan trọng trong quá trình đánh giá năng lực học tập môn Địa lý của học sinh khối 12, đồng thời là bước chuẩn bị tất yếu cho quá trình ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2020.

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề khảo sát Địa lý 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi – kiểm tra trắc nghiệm môn Địa lý 12.

Trích dẫn đề khảo sát Địa lý 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc:
+ Ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lí nước ta là:
A. tạo thuận lợi cho nước ta giao lưu với các nước trên thế giới.
B. tạo điều kiện hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng.
C. quy định đặc điểm thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
D. tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
+ Sản xuất và lắp ráp ô tô trở thành thế mạnh của các nước.
A. Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Cam –pu-chia.
B. Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Lào.
C. Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây.
D. Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.
+ Vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước ta luôn phải đề cao vì:
A. nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện đời sống nhân dân trong thời kì đổi mới.
B. để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nền hòa bình cho khu vực và quốc tế.
C. góp phần phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường.
D. nhằm đảm bảo cho phát triển các ngành kinh tế của đất nước, tăng sức cạnh tranh.

[ads]


Tải tài liệu