Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vừa qua (ngày 05 tháng 09 năm 2019), trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 12, với mục đích kiểm tra lại các kiến thức Toán 12 mà các em vừa được học, cùng với các kiến thức Toán 11 trước đây, để nắm được chất lượng của từng học sinh, qua đó theo dõi được quá trình học tập và tiến bộ của mỗi em.

Đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 382, đề thi gồm 04 trang được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề thi có 50 câu, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án.

THI247.com hi vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh khối 12 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm môn Toán 12 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho hàm số y = ax^4 + bx^2 + c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?
+ Cho hàm số y f x  ( ) có đạo hàm trên khoảng (a;b) Mệnh đề nào sau đây đúng.
A. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc (a;b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a;b).
B. Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc (a;b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a;b).
C. Nếu f(x) < 0 với mọi x thuộc (a;b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a;b).
D. Nếu f(x) > 0 với mọi x thuộc (a;b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a;b).
+ Tất cả giá trị của tham số m để phương trình x^3 – 3x – m + 1 = 0 có ba nghiệm phân biệt, trong đó có hai nghiệm dương là?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan