Đề khảo sát Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1

Đề khảo sát Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1 được biên soạn theo hình thức đề thi thử Toán dự kiến dành cho năm học 2018 – 2019 với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong 90 phút, nội dung đề gồm kiến thức Toán 10, Toán 11 và Toán 12 đã học (chương 1 Giải tích 12 và chương 1 Hình học 12). THI247.com đã cung cấp 2 bản đề, một bản đề không có đáp án và một bản đề đã tô sẵn đáp án để bạn đọc thuận tiện trong việc tra cứu và in ấn.

Trich dẫn đề khảo sát Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 1:
+ Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
C. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.
+ Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và góc giữa đường thẳng SA với mặt phẳng (ABC) bằng 60 độ. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, khoảng cách giữa hai đường thẳng GC và SA bằng?
+ Cho hàm số y = x^4 – x^2 + 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.
B. Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
C. Hàm số có 1 điểm cực trị.
D. Hàm số có 2 điểm cực trị.