Đề khảo sát Lịch sử 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Lịch sử 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

+ Những chính sách của vua A-cơ-ba (thế kỉ XVI) có tác động gì đối với Ấn Độ?
+ Tôn giáo nào bắt nguồn từ những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ?
A. Thiên chúa giáo. B. Phật giáo.
C. Hồi giáo. D. Hin đu giáo.
+ Vào đầu Công nguyên, Vương triều nào đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ và mở ra thời kì định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ?

[ads]


Tải tài liệu