Đề khảo sát Lịch sử 10 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát chất lượng Lịch sử 10 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc.

+ Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, phong trào Tây Sơn đã.
+ Từ sau chiến thắng Bạch Đằng ( 938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược đó là?
+ Chủ trương của Lý Thường Kiệt “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”gọi là gì?

[ads]


Tải tài liệu