Đề khảo sát Lịch sử 10 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Lịch sử 10 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

+ Từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á đang ở trong giai đoạn nào?
+ Khi kéo vào Rôma, người Giécman đã từ bỏ tôn giáo nguyên thuỷ và tiếp thu tôn giáo nào?
+ Một trong những chính sách nước Lan Xang luôn thực hiện với các nước Đông Nam Á là gì ?
A. Quan hệ xung đột. B. Bế quan toả cảng.
C. Quan hệ hoà hiếu. D. Quan hệ căng thẳng.

[ads]


Tải tài liệu