Đề kiểm tra Lịch sử 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề kiểm tra Lịch sử 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh.

+ Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân Xiêm năm 1785?
+ Điểm khác biệt nổi bật nhất về chính sách đối ngoại của Lào so với Campuchia thời phong kiến là.
+ Ý nào sau đây không phản ánh đúng tình hình phát triển của khoa học – kĩ thuật nước ta từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII?

[ads]


Tải tài liệu