Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nằm trong kế hoạch ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc (thị trấn Yên Lạc – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 4 năm học 2018 – 2019 môn Tiếng Anh lớp 12. Kỳ thi là dịp để các em học sinh khối 12 của nhà trường được kiểm nghiệm lại tất cả những chủ đề kiến thức môn Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 và Tiếng Anh 12 mà các em đã được học và được ôn tập trong thời gian vừa qua. Kỳ thi cũng cung cấp cái nhìn trực quan về cấu trúc và độ khó của đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019.

Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 501 gồm 04 trang với 50 câu trắc nghiệm dạng lựa chọn giữa 04 đáp án A, B, C, D, học sinh làm bài khảo sát Tiếng Anh 12 trong quãng thời gian 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ The local people have urged that they promote more into public sport spirit in the community.
A. The local people have been urged that they promote more into public sport spirit in the community.
B. That public sport spirit in the community should be promoted more by the local people urged.
C. The local people have urged that public sport spirit in the community should be promoted more.
D. That public sport spirit in the community should have urged to be promoted by the local people.
+ The team have been out of practice for a long time and they feel unwell now.
A. If the team were not out of practice for a long time, they would feel well now.
B. Were the team not to have been out of practice for a long time, they would feel well now.
C. Were the team not to be out of practice for a long time, they will feel well now.
D. The team have been out of practice for a long time lest they may feel well now.
+ What do you infer from the passage?
A. It is more likely for forest fires in the Rocky to happen by lightening.
B. People’s carelessness causes forest fires.
C. People can contribute to activites limiting global warming to reduce the forest fire risk.
D. Most mountainous forest fires can be kept under control in a short period of time.
Tải tài liệu