Đề thi chuyên đề Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

Trước khi học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch – Kỷ Hợi 2019, trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chuyên đề Tiếng Anh lần 3 năm học 2018 – 2019, để thêm một lần nữa đánh giá lại quá trình chuẩn bị kiến thức hướng đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019.

Đề thi chuyên đề Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo Tiếng Anh 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đề có mã đề 446 gồm 05 trang với 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 60 phút, đề thi có đáp án.

Thông qua kỳ thi chuyên đề Tiếng Anh 12 lần 3 này, trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc hướng đến nhiều mục tiêu: kiểm tra, củng cố lại toàn bộ kiến thức Tiếng Anh 12 trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện để các em rèn luyện nâng cao kiến thức môn Tiếng Anh 12, giúp các em nắm vững cấu trúc đề THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2019, nâng cao phương pháp dạy và học Tiếng Anh 12 để thực hiện cuộc “nước rút” khi kết thúc nghỉ Tết.

Trích dẫn đề thi chuyên đề Tiếng Anh 12 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc:
+ It can be inferred from the passage that ________.
A. there are other structures on Jupiter that has the same size as the Great Red Spot. B. there are times when Great Red Spot cannot be observed from the earth.
C. a day on Earth is shorter than a day on Jupiter. D. the Great Red Spot is the only structure on Jupiter.
+ “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
A. John reproached his secretary for not having finished the report. B. John said that his secretary had not finished the report.
C. John reminded his secretary of finishing the report on time. D. John scolded to his secretary for not having finished the report.
+ “Make good use of your time. You won’t get such an opportunity again” said he to me.
A. He let me make use of my time because I wouldn’t get an opportunityagain. B. He advised me to make use of my time as I wouldn’t get an opportunityagain.
C. He ordered me to make use of my time saying that I wouldn’t get an opportunity again. D. He offered me such an opportunity so that I could make good use of my time.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan